Sponsring

Vi avlastar er och hjälper er nå ut till potentiella partners

Som idrottsklubb, förening eller enskilt arrangemang erbjuder vi stöd i arbetet med att paketera, exponera och sälja erbjudanden kopplade till sponsring och event. Vi utgår ifrån följande handlingsplan.

 

 

 

 

 

 

Våra bästa aktiviteter

Enkronas match

Genom en enkronas match bjuder sponsorer på biljettinträde för alla besökare på en utvald match och betalar ett sponsors bidrag på det totala antalet åskådare som kommit till matchen. Vi kontaktar företag/organisationer och utvalda privatpersoner och erbjuder dom att bidra med 1 kr eller mer per åskådare under en utvald match. 

Klubb 19**

Klubb 19** är ett sponsorpaket vars namn har sin grund i när er förening är grundad. Om exempelvis föreningen bildades 1905 blir namnet ”Klubb 1905”. Detta sponsorpaket är ett enkelt och effektivt sätt för lokala företag att sponsra er förening. Vi tar kontakt med företag och presenterar möjligheten att vara med som medlem i klubben.  Detta medför att vi kan öka er förenings sponsorintäkter men även stärka ert varumärke gentemot näringslivet.