Projektledning

Möten & Event i Sverige AB hjälper till att skapa, utveckla eller arbeta med era befintliga projekt. Vi styr det från start till mål, efter uppsatta krav och kriterier. Vid efterfrågan eller behov kopplar vi på finansieringsdelen och affärsutvecklar sedan ert koncept vidare.

„Vi är specialister på att driva och iscensätta ert projekt”

Specialiserade projektledare och kreativa resurser

Beroende på projektets art får ni en specialiserad projektledare inom möte- och eventsektorn. Vårt arbete utgår ifrån er befintliga uppdragsbeskrivning eller så går vi in som en kreativ resurs för att konceptutveckla era presumtiva idéer och event.

Typer av projektledningsuppdrag

Seminarier, föreläsningar, event, mässor, Almedalen, konferenser eller kundträffar.