Mässupport förvärvar Ut i Livet

Möten & Event kan idag meddela att från och med den 1 april kommer Mässupport ta över Ut i Livet. Det är vår starka övertygelse att Mässupport kommer lyckas väl med att kvalitétssäkra och utveckla Ut i Livet-konceptet och ta väl hand om kommande projekt.