Racketmässan

Racketmässan

Nordens största sportmässa. Vårt egna varumärke där vi är konceptägare och arrangör. Idé, konceptutveckling, försäljning och producent.
Se www.racketmassan.se