Event

Vi arbetar med våra egenproducerade event samt hjälper kunden att skapa sina egna event och mötesplatser. Vi kopplar på all vår styrka av erfarenhet och ansvarar för idé, koncept, paketering, finansiering, genomförande och uppföljning.

Möten och Event i Sverige AB – Din eventarrangör!

Med vår långa erfarenhet av att arrangera mässor, event, företagskickoffer, seminarier, konferenser i allt från Almedalen till egenproducerade mässor kan vi vara din externa partner. Ända från konceptuppbyggnad till slutleverans.

Typer av uppdrag vi hjälper er med

Egna mässor, event, konferenser, seminarier, kickoffer, roadshower och kundträffar. Vi hjälper er externt genom att medverka på andra tillställningar där vi positionerar ert varumärke och nåt ut med ert budskap till rätt målgrupp.